BloggProffs

Och klockorna klinga…

Och klockorna klinga:

Det sköna beundra,

det sanna bevaka,

det ädla förära,

det goda besluta.

Det leder oss mänskor:

I livet till målet,

i handling till rätta,

i känslan till friden,

i tanken till ljuset.

Och lär oss ha tillit:

Till gudomens vishet

i allting som är;

i världsalltets vidder,

i själsdjupens grund!

(RS 1920)

Lämna en kommentar


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu