BloggProffs

VoF

En stursk steinerkännare ville för en tid sedan ta tjuren vid hornen. Men kanske att han i stället stack handen rakt in i getingboet. Han höll kvar den så länge han fann det meningsfullt, därefter ryckte han med värdig min åt sig det som var kvar av den.

Avsikten var att finna och komma i samspråk med den intellektuella gemenskap där man starkast odlar den scientistiska mateialism Steiner såg som sin uppgift att vederlägga. Metoden var att helt enkelt och utan polemik ställa kunskaper om Steiner och hans världsbild till förfogande — en sorts frågelåda. I början var motståndet kompakt. Sarkasmerna haglade och steinerkännaren, som kallade sig ”Kristoffer”, var fritt villebråd. Så småningom började tonen att förändras en smula. Ett tag var många av de som först bara hånat och häcklat nästan hövliga. En motvillig respekt skymtade fram här och där. Men så tog motståndet ny fart igen och till slut tackade Kristoffer för sig och loggade ut.

Var det klokt eller oklokt gjort att ge sig in i Vetenskap och Folkbildnings forum?

Att ge sig av igen?

Gick det, på det hela taget, bra eller dåligt?

Lyckades Kristoffer ”undvika onödig polemik”, som han föresatt sig?

Blir Steiners gärning mer förstådd efter detta gästspel, eller mindre?

Om så, borde fler steinerkännare försöka komma i samspråk med omvärlden?

Gjorde ”Kristoffer” en Bruce Willis eller möjliggjorde han en djupare dialog?

Döm själv!

Taggar:

Lämna en kommentar


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu